Ekskurzije na SGGOŠ

Ekskuzija “GO BORDERLESS”

Ekskuzija “GO BORDERLESS”

V petek, 5. 5. 2023, so se dijaki 3. letnikov v okviru aktivnega državljanstva odpravili na ekskurzijo v dve obmejni mesti Novo Gorico in Gorico.

Strokovna ekskurzija geodetskih tehnikov

Strokovna ekskurzija geodetskih tehnikov

G1E in G2E so si ogledali razstavo geodetskih instrumentov na FGG in Zemljepisni muzej v ZRC SAZU, G3C in G4C pa gradbišče drugega tira in mareograf v Kopru.

Dostopnost