Select Page

Učbeniki, delovni učbeniki in delovni zvezki 2024/25

Izposoja učbeniških kompletov je urejena za vse programe in poklice. Izpolnjene naročilnice za izposojo kompletov dijaki oddajajo do predpisanega roka. Prve dni v septembru učbenike prejmejo, vrnejo pa jih ob koncu šolskega leta.

Dijaki bodočih 1. letnikov se na učbeniške komplete naročijo ob vpisu, prevzamejo pa jih prvi dan pouka.

Dragica Perme, prof., bibliotekar

skrbnica učbeniškega sklada

Telefon: 01 5600 427

E-naslov: dragica.perme@sggos.si

Dostopnost