Select Page

Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana

Dunajska cesta 102, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 5600 400
Faks: 01 5600 420
E-naslov: info@sggos.si
Spletno mesto: www.sggos.si

 

ID številka: 54108411
Številka TRR: 01100-6030700523
Registrska številka: 5525032321
Matična številka: 5084130 000
Šifra dejavnosti: 85.320
Telefonske številke in uradne ure
   Tel. štev. Uradne ure
Tajništvo 01 5600 400 vsak dan 10.00 do 12.00, sreda do 14.00
Šolski referat 01 5600 406 vsak dan 10.00 do 12.00
Računovodstvo 01 5600 400 vsak dan 10.00 do 12.00, sreda do 14.00
Zbornica 01 5600 412  
Svetovalna služba 01 5600 444 vsak dan 9.00 do 12.00 in po dogovoru
Knjižnica 01 5600 427 vsak dan 9.00 do 14.00
Kdo je kdo
    Tel. štev. Uradne ure
Ravnatelj Gvido Jager 01 5600 404  
Pomočnica ravnatelja Petra Žirovnik Grudnik 01 5600 416  
Svetovalna delavka Dagmar Pirnovar Kadrijevič 01 5600 444 vsak dan 9.00 do 12.00 in po dogovoru
Tajnik PM in ZI Miha Kukec 01 5600 417 petek 8.00 do 12.30
Knjižničarka Dragica Perme 01 5600 427 vsak dan 9.00 do 14.00
Vodja delavnic Silvo Trček 01 5600 451  
Tajnica v VIZ Mojca Š. Šinkovec, Karmen Hrnčič 01 5600 400 vsak dan 10.00 do 12.00
Računovodkinja Mojca Š. Šinkovec 01 5600 400 vak dan 10.00 do 12.00
Administrator, knjigovodja Bojan Vaupotič 01 5600 406 vsak dan 10.00 do 12.00
Organizatorka IO Renata Vrčkovnik 01 5600 442 sreda 13.00 do 15.00
Organizator PUD Miha Debevc 01 5600 418  
Organizatorka IND Petra Žirovnik Grudnik, Robert Evačič 01 5600 418  
Organizatorka šolske prehrane Medina Dizdarević Mehić 01 5600 449  

 

Dostopnost