Splošno o izobraževanju odraslih

Za vsak izobraževalni program je določen učiteljski zbor. Učitelji so vam na voljo v času govorilnih ur osebno ali na tel. št. 01 5600 412, na spletni strani šole pa lahko najdete tudi njihove elektronske naslove. Študijsko literaturo vam bo posredoval vsak učitelj posebej, gradivo pa si lahko izposojate tudi v šolski knjižnici.

Koledar predavanj in izpitnih rokov je skupen za vse izobraževalne programe. Izpitni roki so določeni in se sproti dopolnjujejo.

Opravljanje izpita je mogoče le ob predhodni oddaji pravilno izpolnjene prijavnice k izpitu; oddate jo vsaj 5 delovnih dni pred pričetkom izpita za posamezen predmet v tajništvu šole ali na elektronski naslov organizatorke izobraževanja odraslih. Odjava od izpita je možna najkasneje 3 dni pred rokom izpita.

Obvestila in dogajanja v zvezi z izobraževanjem odraslih spremljajte na spletni strani šole ali pri organizatorki IO.

Renata Vrčkovnik

organizatorka IO

Telefon: 01 5600 442

E-naslov: renata.vrckovnik@sggos.si

Kabinet 227

Urniki in izpiti

Koledar priprav in izpitov za programe SSI, PTI, SPI in NPI: gradbeni tehnik, gradbeni tehnik PTI, geodetski tehnik, okoljevarstveni tehnik, ekonomski tehnik, zidar, tesar, pečar – polagalec keramičnih oblog, kamnosek, izvajalec suhomontažne gradnje, upravljalec težke gradbene mehanizacije, pomočnik pri tehnologiji gradnje.

Učiteljski zbori (UZ) v šolskem letu 2018/19