V šolskem letu 2021/22 vpisujemo:

– 1 oddelek (28 mest) programa gradbeni tehnik PTI

Prijavite se lahko do 17. maja 2021 s prijavo za vpis v 1. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja (obrazec DZS 1,20), ki jo snamete s spletne strani MIZŠ ali kupite v papirnici.

21. maja 2021 bo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljeno stanje prijav po programih in šolah.

7. junij 2021 je zadnji dan za prenos prijav.

Vpis: junij 2021 (natančen datum vam bomo poslali).

Več informacij o vpisu dobite v šolski svetovalni službi pri Dagmar Pirnovar (01 5600 444).