V šolskem letu 2020/21 vpisujemo:

– 1 oddelek (28 mest) programa gradbeni tehnik PTI

Prijavite se lahko do 18. maja 2020 s prijavo za vpis v 1. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja (obrazec DZS 1,20), ki jo snamete s spletne strani MIZŠ ali kupite v papirnici.

25. maja 2020 bo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljeno stanje prijav po programih in šolah.

8. junij 2020 je zadnji dan za prenos prijav.

Vpis: julij 2020 (natančen datum vam pošlje izbrana šola).

Več informacij o vpisu dobite v šolski svetovalni službi pri Dagmar Pirnovar (01 5600 444).