Select Page

Podrobnosti dogodka


Spoštovani dijaki!

September ni samo mesec, ko ponovno sedemo v šolske klopi, zaznamuje ga tudi  naša slovenska in skupna evropska  naravna in kulturna dediščina.  Vsako leto se v številnih evropskih mestih odprejo vrata kulturnih spomenikov, povežejo se različne vzgojno-izobraževalne in kulturne ustanove ter povabijo obiskovalce v velikem številu, da bi spoznavali, občudovali, predvsem pa ohranjali dediščino kot izročilo preteklih rodov.

Tudi naša šola je dejavno vključena v vseevropski projekt Dnevi evropske kulturne dediščine.  Z medpredmetnimi povezavami pri pouku in ob dnevih dejavnosti  vsako šolsko leto uresničujemo osnovno načelo, da moramo dediščino najprej poznati, nato pa jo varovati in ohranjati. Letošnja skupna evropska tema je posvečena naravi, Slovenija pa si je znotraj tega okvira izbrala temo »Voda- od mita do arhitekture.«

Letošnje dejavnosti na SGGOŠ Lj. smo poimenovali Gradimo mostove.  Obeležili smo svetovni dan vode, si ogledali razstavo Morje-končna postaja ter spoznavali kulturno dediščino Fužinskega gradu ter nabrežja reke Ljubljanice. V okviru nacionalnega Unesco projekta Jezero je – jezera ni smo izvedli različne delavnice ter se z ladjico popeljali po Ljubljanici, bilo je pa tudi nekaj zanimivih medpredmetnih povezav pri pouku.

Tudi septembrski športno-kulturni dan bo potekal v znamenju vode: odkrivali bomo lepote reke sedmih imen, njeno naravno in kulturno dediščino, od izvira do izliva. Ob zaključku letošnjih DEKD bomo 27. septembra 2017 izvedli poučne delavnice na mostovih na Ljubljanici v mestnem jedru ter zaključili fotografski natečaj Reka skozi mesto.

Vse dijake in učitelje spodbujamo, da bi bili čim bolj aktivni, ustvarjalni, kulturni, predvsem pa  ozaveščeni o pomenu vode, njene naravne in kulturne dediščine ter da bi se dejavno vključevali v načrtovane dejavnosti.

Koordinatorici DEKD: Tatjana Hernaus, Alenka Tomšič Grgurič

Dostopnost