Select Page

Leonardo Mobilnost/Leonardo Mobility (2002-2013)

Leonardo Mobilnost/Leonardo Mobility (2002-2013)

Naša šola je od leta 2002 do 2013 sodelovala v evropskih projektih mobilnosti v okviru programa Leonardo da Vinci.

Od leta 2002 do začetka šolskega leta 2011/12 je 115 naših dijakinj in dijakov opravljalo delovno prakso v 8 evropskih državah (Ciper, Nemčija, Avstrija, Finska, Španija, Italija, Češka, Poljska), 16 evropskih mestih in 76 evropskih podjetjih, ki so jim nudila delovna mesta. Delovna mesta v tujini so nam poiskali mentorji v naših 17 evropskih partnerskih šolah, mi pa smo delovno prakso organizirali približno 60 dijakinjam in dijakom iz različnih partnerskih šol. Gostili smo tudi številne učitelje mentorje.

Bistvo projekta je bilo opravljanje tritedenske delovne prakse na delovnem mestu, ki ga je poiskala naša partnerska šola. Dijaki se poleg tega srečevali z vrstniki, si ogledali znamenitosti kraja in okolice ter spoznavali kulturo in pokrajino dežele.

Dijaki leonardovci so si bili ob vrnitvi enotni: ta izkušnja je pomembno prispevala k njihovi osebni rasti, ogromno pa so pridobili na področju komuniciranja v tujem jeziku.

Dijaki so se na izmenjave tudi pripravljali – na dvodnevnih “pripravljalnih” taborih.

Leonardovec je bil dijak 2. ali 3. letnika z dobrim uspehom, izkazanim zanimanjem za stroko in strokovne računalniške programe, znanjem tujega jezika, vzornim vedenjem in sodelovanjem v ostalih dejavnostih šole ter odprtostjo za spoznavanje drugih kultur.

Koordinatorica: Barbara Lamut

Leonardo Partnerstva (2011-2013)

Leonardo Partnerstva (2011-2013)

V šolskih letih 2011/12 in 2012/13 smo se pridružili projektu Leonardo da Vinci Partnerstva z naslovom Manual to Career Start. Cilj programa je bil priprava dijakov na uspešen vstop na trg dela. V okviru tega projekta so bili organizirani trije projektni tedni, namenjeni izdelavi priročnika, ki bi dijakom in mentorjem pomagal do učinkovitejše izvedbe delovne prakse ter pripravil dijake na zahteve in potrebe bodočih delodajalcev. Naši partnerji so srednje šole z Madžarske in Finske.

Comenius Partnerstva (2012-2014)

Comenius Partnerstva (2012-2014)

V šolskih letih 2012/13 in 2013/14 smo sodelovali v projektu Land Surveying in European Context (Lasuec) v okviru programa VZU (vseživljenjsko učenje). Dijaki in učitelji štirih sodelujočih šol (Hameenlinna, Finska; Helsinki, Finska; Formia, Italija; Ljubljana, Slovenija) so spoznavali delo geodetov in posebnosti pouka geodezije.

Koordinator: Andrej Berdajs

Dostopnost