Select Page

Dijaki SGGOŠ Ljubljana so na srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije, sodelovali s petimi raziskovalnimi nalogami.

Najprej so jih 31. marca 2016 predstavili na mestnem srečanju (MOL). Zastopana so bila naslednja področja:

– ekologija z varstvom okolja,

– arhitektura in gradbeništvo ter

– filozofija.

Sodelovalo je osem dijakov (Katja Belec, Kristina Rus, Klavdija Kastelic, Jernej Glavič, Tilen Omerzo, Lucija Klinc, Pavlina Ivanova in Martina Eftimova) pod mentorstvom štirih učiteljev (Ada Perko, Marinka Potočar, David Ševerkar, Miha Šemerl).

Z uvrstitvijo v 1. krog državnega tekmovanja so bronasto priznanje prejeli:

Lucija KLINC in Tilen OMERZO  za nalogo Lesena gradnja (mentor David Ševerkar),

Kristina RUS za nalogo Čiščenje odpadnih voda iz gospodinjstva in Katja BELEC za nalogo Preverjanje razgradljivosti bioplastike (obe pod mentorstvom Ade Perko).

Naloga Klavdije KASTELIC in Jerneja GLAVIČA, z naslovom Merjenje posedanja (mentorica Marinka Potočar)  je bila na ravni MOL ocenjena z vsemi možnimi točkami in se je uvrstila v 2. krog tekmovanja. Avtorja naloge ter njuna mentorica so se 16. maja 2016 udeležili srečanja v Murski Soboti, kjer sta dijaka ponovno zagovarjala nalogo pred tričlansko komisijo. Odlično sta se izkazala in prejela srebrno priznanje.

Dostopnost