Biseri baroka

Sodelovali smo z OŠ Brežice, ki je razpisala Unescov projekt.

Dijaki so risali baročno arhitekturo pri modulu Prostoročna skica. Poigrali so se tudi z akvarelnimi barvami. Risali so po predlogah, ki so si jih sami poiskali na spletu. Dijaki so si pomagali tudi z učbenikom Stavbarstvo 2 (avtorica prof. Petra Žirovnik Grudnik), kjer je poglavje Zgodovina stavbarstva na Slovenskem. Vsebino učnih ur smo medpredmetno povezali s snovjo pri modulih Stavbarstvo, Slovenska arhitektura in Umetnost. Nekateri dijaki so odšli tudi na ogled stare Ljubljane, ki ga je organizirala prof. Matjana Vogrič.

Kam z odpadnim materijalom?

Sodelovali smo v Unescovem projektu OŠ Franca Rozmana Staneta. 20 dijakov naše šole je pod mentorstvom prof. Ade Perko izvedlo dve delavnice.

1. Izdelava reciklirane svečke:
Material: olje od cvrtja hrane, star vosek in embalaža paštete . Po recepturi so dijaki napravili zmes za pripravo reciklirane oljne sveče.

2. Izdelava bioplastike:
Dijaki so na osnovi recepture »ustvarili« razgradljivo bioplastko, ki so jo vlivali v modele, ki so jih sami pripravili (iz alufolije, kartona ali iz odpadne embalaže).

Zbiralna akcija odsluženih telefonov

Tri tedne pred koncem pouka je na naši šoli potekala zbiralna akcija odsluženih telefonov. Zbiralna akcija ni bila samo ekološka, ampak tudi tekmovalne narave – kar pomeni, da se je zabeležil vsak posamezen gram na razred. Tekmovali pa niso samo dijaki, pač pa tudi profesorji in tehnično osebje. Zbrali smo dve škatli telefonov in kup druge elektronske opreme, ki jih bodo ekološko razgradili v podjetju Blok d.o.o. Največ telefonov so zbrali v razredu T2A in za to prejeli igro Azol, ki jo je izdelal prof. Jure Zupančič.  Drugo in tretje mesto smo osvojili tehnično osebje in profesorji. Naša nagrada je simbolne narave – jeseni bomo v šolskem parku posadili dve drevesi in tako simbolno prispevali k varovanju in izboljšanju kvalitete okolja, v katerem živimo in delamo.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se spomnili in prinesli odslužene telefone v šolo, hvala razrednikom, ki ste dijake obveščali in spodbujali,  še posebej pa se zahvaljujemo tistim, ki takšnih naprav  doma sploh nimate. Bomo pa predvidoma jeseni akcijo ponovili.