Nacionalni mesec skupnega branja

Nacionalni mesec skupnega branja,  torek, 21. 9. 2021, 2. šolska ura

Vabilo k branju

Drage dijakinje in dijaki,

verjetno ste že v medijih in na plakatih po šoli zasledili informacijo o Nacionalnem mesecu skupnega branja, ki ga vodi Bralno društvo Slovenije. Letošnja akcija se imenuje Beremo skupaj in še posebej spodbuja branje med starimi in mladimi ter družinsko branje.

Znano je, da prav vaša generacija najmanj bere. Povečini ne obiskujete knjižnic in berete le tisto, kar je pri pouku obvezno. Vemo pa, da branje krepi naš miselni in čustveni svet, da tudi bogati različna znanja v vseh obdobjih našega življenja.

Kot droben prispevek za krepitev bralne kulture na šoli smo danes v skupnih minutah, vsak razred zase,  prebrali kratko pesnitev Desiderata, ki jo je leta 1927 napisal ameriški odvetnik, Max Ehrmann.  Nekateri viri govorijo, da gre za latinsko besedilo iz leta 1692, najdeno v cerkvi sv. Pavla v Baltimoru, ki naj bi ga Američan le prevedel.

Tisti, ki ste v karanteni in ostali obiskovalci spletne strani pa si pesnitev lahko preberete kar tukaj.

1. sestanek dijaške skupnosti SGGOŠ

V sredo 15. 9. 2021 se je prvič letos sestala dijaška skupnost SGGOŠ, ki jo je prišel pozdravit tudi ravnatelj Gvido Jager. Za predsednico dijaške skupnosti je bila izvoljena Taya Černe iz (T4B), ki ji bosta kot ožja sodelovca pomagala Eman Šaćirović (T4B) in Zara Halec Makovec (O3C). Novi ekipi, ki jo mentorira Nejc Kastelic, želimo čim več ustvarjalnosti, da bo kar se da (in sme) družabno.

Ekskurziji okoljevarstvenih tehnikov

V ponedeljek, 6. 9. 2021, so dijaki četrtega letnika programa okoljevarstveni tehnik obiskali ekološko kmetijo Pr Konc. Kmetija leži na vodovarstvenem območju (območju pomembnem za pitno vodo Ljubljančanov), zato je njena ekološka usmeritev toliko bolj pomembna. Gospodarica kmetije je dijakom razložila, kaj vse je potrebno storiti in česa ne smejo delati, da lahko pridobiš certifikat za ekološko kmetovanje. Razložila je tudi, s čim oskrbujejo meščane.

V ponedeljek, 13. 9. 2021, so si dijaki četrtega letnika smeri okoljevarstveni tehnik ogledali samozadostno bivalno enote v trnovskem parku. Strokovni ogled je bil namenjen utrjevanju znanj iz učinkovite rabe energije in vode, uporabe alternativnih virov energije ob upoštevanju ustrezne gradnje ter čiščenju odpadnih komunalnih voda.