Select Page

16. septembra 2017 smo se dijaki  O4a in O3a že ob 7.15 odpeljali na ekskurzijo na Štajersko. Tako zgodnji smo bili zato, ker je vožnja do učnega poligona Dole kar dolga. Tam nas je pričakala univerzitetna profesorica dr. A. Vovk Korže. Na posestvi nam je razložila vse o ekoremediacijah – o sonaravnem spreminjanju neuporabnega zemljišča v učinkovito izrabo tal, vode in energije. Izvedli smo tudi delavnice o določanju kakovosti prsti, ki je podlaga za dobro uspevanje rastlin. V znanju smo bogatejši za naravne moderne tehnologije: kako zajemati in obdržati vodo, kako izkoriščati energijo, kako graditi zemljanko, jurto in še kaj. Bilo je nadvse poučno.

Dostopnost