Select Page

Dijaki T4A so si 27. 3. 2018 ogledali gradbišče v bližini šole, kjer trenutno potekata izkop gradbene jame – poglabljanje dna z razbijanjem konglomerata – in utrjevanje – sidranje pilotne stene. Slišali so tudi kratko predavanje o pomenu pilotov in jet grouting sistema sidranja pri utrjevanju brežin gradbene jame. Ogled je potekal pod vodstvom Aleša Vogrina iz podjetja GIC gradnje iz Rogaške Slatine in Aleša Žiberta, strokovnjaka za geotehnična dela iz podjetja Geo invest iz Ljubljane.

Dostopnost