Select Page

Zavedanje o učinkoviti rabi energije je danes v gradnji postalo pojem, ki se ga da izpeljati. Kako do tega, pa so se naučili O2A z ogledom in strokovnim vodstvom profesorja s strojne fakultete. Ogledali so si samozadostno bivalno enoto in izvedeli vse o različnih vrstah učinkovite izolacije, zajemanju energije iz okolja (sonce) in njenem shranjevanju, pa tudi o posebni WC školjki, kompostiranju trdnih bioloških odpadkov ter o rastlinski čistilni napravi. Najnovejša pridobitev te samozadostne bivalne enote pa je tako imenovana zelena streha, ki služi mnogim namenom.

Strokovni ogled je lepo pripomogel k razumevanju šolske teorije.

Dostopnost