Select Page

12. april 2018 – dan ekskurzij. Marsikam smo šli in marsikaj smo videli in marsičesa smo se naučili.

Dijaki prvih letnikov programov gradbeni in okoljevarstveni tehnik so se odpeljali v Vipavsko dolino; tam so se sprehodili po Vipavskem Križu, prisluhnili pridigi Janeza Svetokriškega, si ogledali proizvodnjo v Goriških opekarnah, ogled vrhunskega izdelka avstrijske inženirske šole za mostove – največjega kamnitega mosta na svetu, ki stoji v Solkanu – pa jim je preprečil dež.

Dijaki prvega letnika programa geodetski tehnik so že tradicionalno odšli na Bogenšperk, kjer je med drugim tudi geodetska zbirka, drugi in tretji letniki pa so si ogledali vojašnico Edvarda Peperka v Ljubljani.

Dijaki tretjega letnika gradbeni tehnik in PT1 so si ogledali železokrivnico FE Brus, betonarno Oblak in čistilno napravo – vse v Logatcu.

Dijaki O2A in O3A so ekskurzijo izvedli na Štajerskem. V prvem delu so si pogledali prvi regijski center za ravnanje z odpadki v Sloveniji v Bukovžlaku pri Celju. Ogledali so si sortirnico, začasni skladiščni prostor, prostor za demontažo in mehansko-biološko obdelavo odpadkov. Končna obdelava lahke frakcije odpadkov pa je sežig v toplarni Celje, ki ima kot edina toplarna potrebna okljevarstvena dovoljenja. V drugem delu ekskurzije pa so si dijaki ogledali dejavnost družbe NIVO EKO, ki reciklira gradbene odpadke, skrbi za zeleno okolje in ureja vodna telesa. Ob obratu so delavci Nivoja sanirali degradirano območje in ga uredili v bioenergetski park, ki so ga dijaki »v živo« preizkusili.  Ali so občutili zdravilno energijo ali ne, pa vedo samo oni. Domov smo se vrnili zadovoljni in polni vtisov.

Fotografije so bile posnete na Štajerskem, v Logatcu in v Vipavski dolini, na ostale še čakamo. 😉

Dostopnost