Select Page

V soboto, 9. novembra 2019 smo izvedli EKO dan, ki je obvezni del interesnih dejavnosti. Z delovno soboto smo nadomeščali prosti dan – petek, 3. januarja 2020.

Z različnimi aktivnostmi v EKO dnevu smo kot posamezniki in kot skupnost dodali svoj prispevek k ustvarjanju bolj zelenega planeta.

Ravnateljevemu nagovoru so sledila enourna predavanja z ekološko vsebino. V vlogi predavateljev so se izkazali dijaki, ki sodelujejo v projektu Zdrava šola ter dijaki 4. letnika programa okoljevarstveni tehnik. Nato smo po skupinah izvedli čistilno akcijo v okolici šole, se poučili o pravilnem ravnanju z gradbenimi odpadki na gradbiščih naših starih in novih delavnic, oddelka O2C in O3C pa sta bila na strokovnem obisku pri Gasilski brigadi Ljubljana.

Vsi smo izrekli dobrodošlico naši novi SGGOŠ Steklenki, s čimer kot prva šola v Sloveniji začenjamo projekt celovite zamenjave plastike za steklo.

Dostopnost