Select Page

Dragi dijaki zaključnih letnikov, spoštovani starši.                                                           11. 5. 2020

Povratek v »normalne« šolske tirnice se odmika in odmika.  Letošnji zaključek šolskega leta oz. celo zaključek vašega šolanja na SGGOŠ si boste zapomnili za vedno,  v dobrem in slabem oz. najbolj verjetno kar na oba načina hkrati.

Na tem mestu vam, drage dijakinje in dijaki, najprej izrekam priznanje za opravljeno delo v zadnjih 8 tednih šole »na daljavo«. Kljub temu, da smo tisti marčevski petek trinajstega vsi skupaj padli na nek čisto drug šolski planet, ste v veliki večini šolske obveznosti opravili odgovorno in uspešno, mnogi celo uspešno s čebelico.  Prepričan sem, da bomo na vsaj tak način to čudno šolsko leto tudi zaključili.

Osnovni obrisi zaključka šolskega leta 2019/20 za zaključne letnike so naslednji

 1. 18. 5. 2020 se v šolo vračate dijaki zaključnih letnikov,
 2. POM in ZI se izvede praktično neokrnjeno, seveda ob striktnem upoštevanju zaščitnih ukrepov,
 3. Delo »v živo« v šoli bo od 18. 5. 2020 dalje organizirano tako, da bo frekvenca prisotnosti v objektu, tako z vidika števila oseb, kot z vidika časa bivanja, čim bolj optimalna, brez nepotrebnega zadrževanja v šolskih prostorih.

 

Nekaj osnovnih podrobnosti o izvedbi šolskega dela do konca maja

 1. Maturantom in zaključnikom bo v dneh od 18. 5. do 21. 5. omogočeno, da morebitne neopravljene šolske obveznosti opravite v živo z dotičnim učiteljem. Ker naj bi bile praviloma vse ocene v zaključnih letnikih že zaključene, je ta možnost ponujena le dijakom, ki jim na osnovi dosedanjih ocen še ni bilo mogoče zaključiti pozitivne zaključne ocene. Učitelji zaključnih letnikov bodo do četrtka, 14. 5. 2020, na šolo posredovali imena dijakov, ki jim bo omogočeno tovrstno opravljanje neizpolnjenih obveznosti. Učitelji bodo seveda o tem obvestili tudi vas, dijake. Popravljanja ocen bodo organizirana po razporedu na osnovi prijav, praviloma v časovnem terminu po pripravah na maturo.
 2. Dijaki zaključnih letnikov SSI imate sicer letos izjemoma možnost opravljanja popravnih izpitov še pred začetkom mature. S tem vam je omogočen tudi pristop na spomladanski rok mature. Izvajanje popravnih izpitov pa bo zaradi varnostnih ukrepov zelo oteženo, zato toplo priporočam, da čim več dela s popravljanjem ocen opravite do 21. 5. 2020!

(Saj vem, dragi dijaki, nekateri od vas imate »popravce« neizmerno radi, a vseeno, popravni izpiti naj bodo letos res le izjema od izjem.)

 1. Sicer pa se z maturanti in zaključniki od 18. 5. dalje izvajajo praviloma le priprave na maturo. Urnik priprav po predmetih, učiteljih in prostorih je že sestavljen. Ker je število dijakov v posamezni skupini omejeno na 15, bomo po potrebi pripravili sistem prijavljanja dijakov na priprave. S tem bomo zagotovili številčno polnost skupin in posledično optimalno izrabo časa in prostora. Prisotnost dijakov na pripravah ni obvezna, prisotnost bodo učitelji sicer evidentirali, a je ne bomo obravnavali v smislu opr. ali neopr. ur. Priprave bodo potekale strnjeno po max. 3 šolske ure, morebitni odmori se ne bodo preživljali na hodnikih. Učitelji bodo priprave na maturo v šoli praviloma izvajali na način konsultacij, kar pomeni, da boste dijaki dobili naloge za pripravo na e-način, rešitve boste v čim večji meri pripravili že doma, v šoli se bo izvedla le finalizacija nalog na osnovi vprašanj oz. zadreg pri samostojnem reševanju.
 2. Navodila o zahtevanih zaščitnih ukrepih bodo objavljena ob koncu tedna, zaščitna sredstva in opremo bo šoli zagotovila CZ, torej bo zagotovljena na šoli.
 3. Šolska malica ne bo organizirana.
 4. Dijakom je v času priprav na POM in ZI omogočeno brezplačno parkiranje lastnih vozil na šolskem parkirišču oz. na razpoložljivih šolskih površinah, predvsem okoli novih šolskih delavnic.
 5. Ob tej priložnosti želim poudariti, da v šolo prihajate le popolnoma zdravi, hkrati računam na vaše/naše odgovorno ravnanje v smislu upoštevanja vseh zdravstveno-higienskih pravil ravnanja in vedenja v času bivanja v šolskem objektu.
 6. Urniki izvedbe priprav na POM ter ZI in ostale informacije bodo že danes objavljene v spletni učilnici.

 

Juhuuuu, se torej vidimo v ponedeljek, 18. maja.                            Bodite dobro in naj se vam zgodi najboljši

                                                                                                                              možni zaključek šolanja na SGGOŠ,

 

                                                                                                                              Gvido Jager

Dostopnost