Select Page

Spletni karierni tabor Kaži-pot (http://www.empatiko.si/dogodki/spletni-karierni-tabor-kazi-pot/) je “mlajši brat” kariernega tabora Od žepnine do plače. Glavni namen tabora je načrtno in organizirano ukvarjanje s poklicno ali izobraževalno potjo, da dijakom olajšamo sprejemanje kariernih odločitev.

Izvedba preko spleta prinaša več časovne fleksibilnosti, zato dogodek traja 6 dni, vsak dan izvedemo po 3 ure programa, bo pa urnik fleksibilen zaradi obogatitve programa z gosti. To nam omogoča kvalitetno izvedbo programa, udeležencem pa da možnost za poglobljen razmislek, ki ga lahko skozi teden nadgrajujejo in poglabljajo. Poleg tega smo v nestrukturiranem času na voljo za individualno karierno svetovanje.

Tabor izvajamo diplomirani psihologi (UN) in trenerji mehkih veščin, ki svoja znanja s kadrovske psihologije in psihologije dela pridobivamo tudi na magistrskem študiju ter jih z veseljem predajamo v prakso.

Program je sestavljen in raziskovanja svojih vrednot, pregleda svojih interesov, premisleka in drugačnega pogleda na svojo osebnost, odkrivanja močnih točk in krepitve veščin za spoznavanje področij, ki so dijakom pomembne. Cel program povezuje rdeča nit odkrivanja prave poti zase.

Dostopnost