Select Page

Ravnatelj Gvido Jager in mentorica Zdrave šole SGGOŠ Bojana Carli Arsovič sta zmagovalcem natečaja “Najboljša fotografija na kolesu” podelila na šoli izklesane medalje, vsi sodelujoči pa so prejeli praktične nagrade.

Dostopnost