Select Page

Dijaki 2. in 3. letnika smeri gradbeni tehnik so bili od 23. 5. do 3. 6. 2022 na dvotedenskem praktičnem usposabljanju z delom.

V Žakovem podjetju so izvajali betonažo, vezali armaturo in vgradili smetnjake. Nejc je sodeloval pri izgradnji 80,4 km dolgega daljnovoda 2×400 kV Cirkovce – Pince. Anže je s sodelavci izdelal fasado in izvajal finalna dela na ravni strehi.

Dostopnost