Select Page

Mladi raziskovalci

Da raziskovalni duh živi tudi na naši šoli, so potrdili naši mladi raziskovalci in njihovi mentorji.

23. marca so se udeležili 30. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev Mestne občine Ljubljana »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost 2017« ter predstavili in zagovarjali svoje naloge:

Zadrževanje padavin drevesnih krošenj, avtorica Tajda Huber  (mentorica Ada Perko)

Astronomija v geodeziji, avtorici Tamara Poljanšek in Pia Baškovec  (mentorica Marinka Potočar)

Lastništvo zemljišč in mejna obravnava, avtorica Veronika Lavrič (mentorica Marinka Potočar)

 Lahki betoni, avtorja Tobi Tekavec in Tilen Ramoveš  (mentor David Ševerkar).

Vsi so se potrudili in suvereno predstavili svoje raziskovalno delo. Iskreno čestitamo avtorjem raziskovalnih nalog in njihovim mentorjem za opravljeno delo ter nestrpno pričakujemo razglasitev rezultatov.

Dostopnost