Select Page

Medpredmetno povezovanje slovenščine in umetnosti drugič – 2. 6. 2017

Medpredmetno povezovanje – slovenščina in umetnost

Razred: G2A

Datum: 2. junij 2017

Prvo medpredmetno povezovanje (slovenščina in umetnost) ob iztekajočem šolskem letu 2016/17 se je izkazalo kot zelo ustvarjalno in  domiselno, hkrati pa tudi zabavno. Zato sva se odločili, da izvedeva še eno. Tokrat je bila tema Ilustrirana slovenska poezija. Dijaki so delali v parih. Izbrano pesem so prebrali in jo nato še likovno interpretirali v tehniki lepljenke (kolaž). Ker se sodobni trendi v likovni umetnosti povezujejo tudi z okoljsko ozaveščenostjo, so dijaki v svojem likovnem izražanju uporabili stare materiale in jim dali novo funkcijo. Njihova dela so nastajala s tehniko lepljenja propagandnih letakov, zloženk in katalogov v kombinaciji z barvnim papirjem na risalne liste. Pod njihovimi spretnimi rokami so hitro nastajale ilustracije na izbrano poezijo.

Medpredmetno povezovanje sva izvedli Alenka Tomšič Grgurič, prof., in Matjana Vogrič, prof.

Pouk slovenščine in umetnosti na terenu – 26. 5. 2017

Ob iztekajočem šolskem letu sva se profesorici Alenka Tomšič Grgurič in Matjana Vogrič odločili, da popestriva pouk. Povezali sva predmeta slovenščino in umetnost in z dijaki razreda G2A odšli na teren. Bilo je lepo petkovo dopoldne, ko smo se vodeno sprehodili po Jakopičevem sprehajališču v ljubljanskem parku Tivoli in izvedeli vse o zgodovini parka, dvorca Tivolski grad in seveda samem sprehajališču. Svoje male sive celice smo kar »in situ« preverili ob vprašanjih iz kviza z naslovom » Dialog med dvorcem in fontano«. Zabavno in ustvarjalno pa je bilo vzdušje ob ribniku, saj so dekleta izdelala lutko prav prikupnega Povodnega moža, variacije na temo besedila pesmi Povodnega moža pa so bile predvsem zaradi interpretacij zabavne in duhovite. Naše druženje smo zaključili s sladoledom in odšli vsak svojo pot sončnemu koncu tedna naproti.

Dostopnost