Select Page

V okviru projekta ERASMUS+: Učenje za razvoj kompetenc pri praktičnem izobraževanju kamnosekov (EARN) je bil v sredo, 29. 3. 2017, na SGGOŠ sestanek delodajalcev, staršev in dijakov kamnosekov.

Za srečanje smo izbrali čas tik pred odhodom dijakov na praktično usposabljanje v obratovalnice.

Na sestanku smo udeležencem predstavili vsebine projekta, zlasti nov model praktičnega usposabljanja pri delodajalcu.

Že med predstavitvijo so se delodajalci aktivno vključili v razpravo, saj so med njimi velike razlike v organizaciji dela. Industrija se srečuje z drugačnimi izzivi kot delodajalci v obrtniških delavnicah. Skupna pa je ugotovitev, da prav vsak kamnosek potrebuje osnove poznavanja lastnosti kamna, načrtovanja za kamen in znanje ročne obdelave naravnega kamna.

Nov model PUD smo začeli uvajati že v preteklem šolskem letu, letos pa nadaljujemo z implementacijo modela v 1. in 2. letniku kamnoseškega programa.

Dostopnost