Erasmus + na SGGOŠ

V sklopu projekta Erasmus+ On the trail of a sustainable community in food production (2018-2020) – Na poti k trajnostni skupnosti v proizvodnji hrane smo od 25. do 29. novembra 2019 na naši šoli gostili dijake in mentorje petih partnerskih šol iz Italije, Španije in Danske. Glavne teme projektnega tedna biodiverziteta, ekosistemi in odpadki kmetijstva, so najprej predstavili dijaki, pri čemer se je vsaka skupina posebej posvetila predstavitvi problematike v svojem domačem okolju. Zelo zanimive so bile tudi predstavitve intervjujev na temo biodiverziteta. Prisluhnili smo tudi strokovnjakom. Maša Bratina, naravovarstvena svetovalka Krajinskega parka Barje je podala slikovit oris Ljubljanskega barja kot življenjskega prostora rastlin, živali in človeka. Franc Šivic, priznani čebelar nam je približal skrivnostno življenje čebel in poudaril njihov pomen pri ohranjanju biotske raznovrstnosti. Maruška Markovčič, višja svetovalka na Oddelku za varstvo okolja, Odsek za razvoj podeželja pri MOL je predstavila številna prizadevanja MOL na področju lokalne pridelave hrane ter posebej izpostavila Čebeljo pot. Obiskali smo podjetje Koto d.o.o., kjer se med drugim ukvarjajo tudi s predelavo živalskih kož in nekaterih živalskih stranskih proizvodov. Izredno zanimiva je bila ekskurzija po Ljubljanskem barju, izvedena v sklopu projekta Krajinskega  parka Barje LIFE NATURAVIVA. Na sprehodu po delu Poti barjanska okna smo spoznavali pisan mozaik barjanskih travnikov, njiv, mejic in vodotokov. Pravo razsežnost in pestrost Ljubljanskega barja pa smo doživeli, ko smo se povzpeli do cerkve sv. Ane nad Podpečjo. Najrazburljivejše doživetje za vse udeležence je bilo spoznavanje čudovitega podzemnega sveta Postojnske jame. V projektnem tednu smo se preizkusili tudi v ročnih spretnostih, saj smo izdelali hotele za žuželke, ki jih bomo postavili v okolici šole. Naši gostje so Ljubljano spoznali tudi z manj običajne perspektive – v ponedeljek z ladjice, s katero smo jih peljali po Ljubljanici, v petek pa v siju prazničnih luči. Posebno doživetje je bila tudi poslovilna prireditev s katero smo pokazali, da se šolski hodnik lahko spremeni v zanimivo prizorišče z bogato obloženo mizo in plesiščem. Za glasbeno presenečenje sta poskrbela harmonikaša Naj in Anže, naša dijaka 1. letnika. V projektnem tednu smo se, po besedah naših gostov, izkazali kot dobri gostitelji, saj smo organizirali številne strokovne in družabne aktivnosti ter jim hkrati omogočili spoznavanje Slovenije, Ljubljane in naše šole.

Drugo srečanje v projektu Erasmus+: Food production – maj 2019

Skupina dijakinj z mentoricama se je udeležila drugega srečanja Erasmus+: On the trail of a sustainable community in food production – Na poti k trajnostni skupnosti v proizvodnji hrane. Srečanje je potekalo od 12. do 18. maja 2019 v Palermu na SIciliji.

Prvi dan so uspešno predstavili našo šolo in zasedli 1., 2. in 3. mesto na natečaju za logotip projekta. Ogledali so si starodavno srednjeveško mesto Gangi in občudovali njegovo arhitekturo. Obiskali smo tudi nasade limon, okušali njihove sadove, jih trgali z dreves in na koncu skuhali marmelado.

Terenske aktivnosti v projektu Here Map Makers – 16. 4. 2019

V torek, 16. aprila 2019, smo izvedli terensko aktivnost na Krasu. V okolici Lipice smo opravili snemanje terena, torej posnetek poti in fotografiranje ključnih točk, kar bo osnova za izdelavo digitalnega zemljevida območja. Z najetimi električnimi kolesi smo prevozili skoraj 30 km poti ter posneli okrog 1000 fotografij. Posnetke smo vnašali neposredno v aplikacijo Here Mappilary. Digitalni zemljevid bo temeljni del našega izdelka v sklopu projekta Here Map Makers.