Select Page

Rezultati nacionalnega projekta Unesco ASP mreže z mednarodno udeležbo »NAČRTUJEM HIŠO 2017«

The results of Unesco ASPnet Competition with international participation »Designing a house 2017«

Sodelujoči so pokazali veliko izvirnosti pri prikazu svojih zamisli. V izdelane makete  je bilo zagotovo vloženega veliko dela in potrpežljivosti. Prav vsaka hiša je nekaj posebnega.

Hiša škratov je igriva in slikovita. Z njo nas nadebudni avtorji popeljejo v svet pravljic. Odseva pozitivno energijo in idealiziran pogled na življenje. Vrt nas preseneti, saj je zavit v čarobno zelenje.

Na drugo in tretje mesto sta se uvrstili maketi, ki so ju izdelali srednješolci. Sta izvirni in moderni. Zunanjost hiš z detajli je izbrano dodelana in vrt praktično izkoriščen.

Vsi avtorji so upoštevali načela bioklimatske gradnje.

Strokovna komisija:

–       Biljana Sivčev, univ. dipl. inž. les.

–       Tomaž Žitnik, univ. dipl. inž. grad.

–       Karin Prodan, univ.dipl.inž. arh.

The commission consists of three memebers:

–       Biljana Sivčev, univ. dipl. inž. les.

–       Tomaž Žitnik, univ. dipl. inž. grad.

–       Karin Prodan, univ.dipl.inž. arh.

Merila ocenjevanja:

–       izvirnost zamisli,

–       izvirnost predstavitve,

–       kompozicija makete,

–       kakovost izvedbe makete

–       upoštevanje načel bioklimatske gradnje.

Evaluation criteria:

–       the originality of the idea,

–       the originality of the presentation,

–       the composition of the model,

–       the performance of the models,

–       adherence to the principles of bioclimatic construction. 

1.     Mesto: HIŠA ZA ŠKRATE

Avtorji: Skupina škratki

Mentorica: Martina Hočevar Trontelj, diplomirana vzgojiteljica

Mentor: Danilo Varga, pomočnik vzgojitelja

Vrtec Jelka, Ljubljana, Slovenija

First place: HOUSE FOR DWARVES

Authors: Group dwarves

Menthor: Martina Hočevar Trontelj, diplomirana vzgojiteljica

Menthor: Danilo Varga, pomočnik vzgojitelja

Vrtec Jelka, Ljubljana, Slovenia

2.     Mesto: HIŠA »JANKO IN METKA«

 

Avtorji: Ana Hanželič

Marsel Slana

Mentor: Goran Perhavec, univ. dipl. inž. grad.

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Slovenija

Second place: HOUSE »HANSEL AND GRETEL«

 

Authors: Ana Hanželič

 Marsel Slana

Menthor: Goran Perhavec, univ. dipl. inž. grad.

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Slovenija

3.     Mesto: MODEL PASIVNE KUČE

 

Avtorji: Šime Barišić

Ante Bogdanović

Ana Zovko

Mentorica: Zorana Vekić, prof. engleskog jezika

Mentor: Vedran Nižić, prof. gradževinskih predmeta

Srednja škola Metković, Republika Hrvatska

Third place: MODEL OF EXISTING HOME

 

Authors: Šime Barišić

  Ante Bogdanović

  Ana Zovko

Menthor: Zorana Vekić, prof.

Menthor: Vedran Nižić, prof.

Srednja škola Metković, Republika Hrvatska

Tekmovalcem čestitamo! Congratulations to the copmetitiors!
Dostopnost