Select Page

V sklopu projekta Erasmus+ On the trail of a sustainable community in food production (2018-2020) – Na poti k trajnostni skupnosti v proizvodnji hrane smo od 25. do 29. novembra 2019 na naši šoli gostili dijake in mentorje petih partnerskih šol iz Italije, Španije in Danske. Glavne teme projektnega tedna biodiverziteta, ekosistemi in odpadki kmetijstva, so najprej predstavili dijaki, pri čemer se je vsaka skupina posebej posvetila predstavitvi problematike v svojem domačem okolju. Zelo zanimive so bile tudi predstavitve intervjujev na temo biodiverziteta. Prisluhnili smo tudi strokovnjakom. Maša Bratina, naravovarstvena svetovalka Krajinskega parka Barje je podala slikovit oris Ljubljanskega barja kot življenjskega prostora rastlin, živali in človeka. Franc Šivic, priznani čebelar nam je približal skrivnostno življenje čebel in poudaril njihov pomen pri ohranjanju biotske raznovrstnosti. Maruška Markovčič, višja svetovalka na Oddelku za varstvo okolja, Odsek za razvoj podeželja pri MOL je predstavila številna prizadevanja MOL na področju lokalne pridelave hrane ter posebej izpostavila Čebeljo pot. Obiskali smo podjetje Koto d.o.o., kjer se med drugim ukvarjajo tudi s predelavo živalskih kož in nekaterih živalskih stranskih proizvodov. Izredno zanimiva je bila ekskurzija po Ljubljanskem barju, izvedena v sklopu projekta Krajinskega  parka Barje LIFE NATURAVIVA. Na sprehodu po delu Poti barjanska okna smo spoznavali pisan mozaik barjanskih travnikov, njiv, mejic in vodotokov. Pravo razsežnost in pestrost Ljubljanskega barja pa smo doživeli, ko smo se povzpeli do cerkve sv. Ane nad Podpečjo. Najrazburljivejše doživetje za vse udeležence je bilo spoznavanje čudovitega podzemnega sveta Postojnske jame. V projektnem tednu smo se preizkusili tudi v ročnih spretnostih, saj smo izdelali hotele za žuželke, ki jih bomo postavili v okolici šole. Naši gostje so Ljubljano spoznali tudi z manj običajne perspektive – v ponedeljek z ladjice, s katero smo jih peljali po Ljubljanici, v petek pa v siju prazničnih luči. Posebno doživetje je bila tudi poslovilna prireditev s katero smo pokazali, da se šolski hodnik lahko spremeni v zanimivo prizorišče z bogato obloženo mizo in plesiščem. Za glasbeno presenečenje sta poskrbela harmonikaša Naj in Anže, naša dijaka 1. letnika. V projektnem tednu smo se, po besedah naših gostov, izkazali kot dobri gostitelji, saj smo organizirali številne strokovne in družabne aktivnosti ter jim hkrati omogočili spoznavanje Slovenije, Ljubljane in naše šole.

Dostopnost