Select Page

20. 9. 2022 je potekala prva seja dijaške skupnosti SGGOŠ s spodnjim dnevnim redom:

  1. Pozdrav
  2. Izvolitev predsednika in potrditev predsedstva DS SGGOŠ
  3. Potrditev Načrta DS
  4. Razno

Profesorica Irena Mrak Merhar, nova mentorica dijaške skupnosti in ravnatelj Gvido Jager sta pozdravila vse prisotne ter dijake pozvala k sodelovanju in poudarila, da je dijaška skupnost živa toliko, kolikor vanjo vložijo dijaki sami. Ravnatelj se je vsem dijakom zahvalil za sodelovanje v raziskavi Šolski barometer, ki je med drugim pokazala tudi to, da si vsi želimo čistejše šolsko okolje – vsi smo zato pozvani, da še bolj skrbimo za čistočo v razredih, na straniščih, hodnikih in v okolici šole.

Potekale so tudi volitve predsednika dijaške skupnosti – na mesto predsednika je bil izvoljen Žak Likar, T4B. Predsedstvo pa sestavljata še podpredsednica Asija Ćufurović, T4A in tajnik Dan Rubido, T4B.

Svet šole – s spremembo zakonodaje sta po novem v svetu dva predstavnika dijakov. Zara Halec Makovec ostaja predstavnica dijakov, stekel pa bo postopek za izvolitev še enega predstavnika.

Šolski sklad – predstavnika dijakov v šolskem skladu sta Nik Savšek, G2E in Matic Ciuha, G1E.

Dostopnost