Uspešno v novo šolsko leto

Na prvi šolski dan je prag SGGOŠ prestopilo 9 oddelkov 1. letnika. Nove dijake so najprej sprejeli razredniki in jih poučili o ravnanju in obnašanju na SGGOŠ, ki je prilagojeno trenutnim razmeram. Dijake vsakega oddelka je pozdravil tudi ravnatelj Gvido Jager, nato pa so si dijaki izposodili knjige v šolski knjižnici. Dijaki so prejeli Vodnik po SGGOŠ in SGGOŠ steklenko.

Vsem SGGOŠevcem želimo uspešno šolsko leto.

Pusti svoj pečat – T4A

Razred T4A je pustil svoj pečat v avli športne dvorane SGGOŠ. Ulla, Mirza, Jasmin, Emil in Alen so zaključili s poslikavo treh sten pod mentorstvom prof. Davida Ševerkarja.

Pusti svoj pečat – T4A

Dijaki 4. letnika, smer gradbeni tehnik, nadaljujejo s poslikavo avle pri vhodu v športno dvorano SGGOŠ. V 3D projekciji so naslikali tudi nov logo SGGOŠ.

Fazaniranje 2019

V četrtek, 26. 9. 2019, smo imeli na SGGOŠ fazaniranje. V smešnih špornih igrah se je med seboj pomerilo 8 prvih letnikov. V močni konkurenci je po 5 igrah zmagal razred T1A, ki je za nagrado prejel fazanov krempelj in pizzo velikanko.

Prvi sestanek DS SGGOŠ – 16. 9. 2019

V ponedeljek, 16. septembra 2019, je bil 1. sestanek DS SGGOŠ, na katerem sta nas najprej pozdravila ravnatelj Gvido Jager in nova mentorica DS SGGOŠ Nuša Cevzar. Nato so predstavniki vseh oddelkov sprejeli načrt dela za šolsko leto 2019/20 in izvolili novo predsedstvo DS SGGOŠ.
Za predsednika je bil izvoljen Žan Marolt, T3A, njegova namestnika pa sta Anže Boštjančič in Erik Zajc, oba T3A.