Select Page

SGGOŠ – evci smo si pod vodstvom podjetja Makro5 in projektantov ELEA IC ogledali trenutno enega največjih in najzanimivejših gradbišč v Ljubljani, gradnjo kopališča Ilirija.

Predstavili so nam sodobne tehnologije pri varovanju gradbene jame v posebno občutljivem okolju (bližina železnice, naravne vrednote ipd.). Prav tako smo bili priča izjemnemu posegu spodrivanja večjega betonskega objekta (podhoda) pod železniške tire, ob zagotavljanju neprekinjenega železniškega prometa.

Mentorstvo: mag. Mery Lončar Klemenčič, univ. dipl. inž. arh. in Nina Kadunc, univ. dipl. inž. arh. 

Dostopnost