Select Page

Drugi sestanek DS v šolskem letu 2016/17

Na 2. sestanku DS, 29. 9. 2016, je ravnatelj Gvido Jager podal poročilo za šolsko leto 2015/16, nato pa predstavil letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17. Planiranih je kar nekaj investicij: obnova talnih oblog, omarice za dijake, večnamenski prostor za druženje v učilnici 011, soba za dijaško skupnost in inštalacija novega strežnika.
Ker je predstavnikoma dijakov v Svetu šole s 30. 9. 2016 potekel mandat, bodo v prihodnjih 14 dneh na šoli izvedene volitve, na katerih bosta izvoljena nova dva predstavnika dijakov v Svet šole.

Fazančkanje uspelo – 20. september 2016

Fazančkanje – sprejem dijakov 1. letnikov v druščino SGGOŠ – je uspelo. Dijaki 1. letnikov vseh programov so se pomerili v treh igrah: iskanje jabolka v vodi, ples s “pinkponk” žogicami in tri v vrsto. V hudi konkurenci in veliki zagretosti vseh sodelujočih  je zmagal razred O1A in si s tem zasluižil lizike ter fazanov krempelj.

Sledila je nogometna tekma med fazani in 4. letniki, v kateri so – presenetljivo – slavili 1. letniki. Nagrada: 2700 sekund “pouka frej”.

Fazančkanje se je zaključilo z zaprisego na koruzi:

Brez sramu klečimo, desno roko v zrak držimo.

Prisegamo, da bomo pridni, na hodnikih bomo nevidni.

Če bo gužva na stopnišču, čakali bomo na stranišču.

Če 4. letniki naloge bodo imeli, jih bomo delali veseli.

In če jim profesor bo za Kuperja rekel, vsak od nas namesto njih tudi v petkah bo tekel.

Foto: prof. Miha Debevc.

 

Prvi sestanek DS – 7. september 2016

Na 1. sestanku DS SGGOŠ (v sredo, 7. septembra 2016) smo potrdili Poslovnik DS SGGOŠ in Načrt dela DS SGGOŠ za šolsko leto 2016/17. Sledile so volitve za predsednika DS SGGOŠ. Svoj program so predstavili štirje kandidati, izvoljena pa je bila dijakinja 4. letnika geodetski tehnik, Klavdija Kastelic. V predsedstvu bosta še Neva Presiček, ki je dijakinja 4. letnika okoljevarstvenega tehnika, in Jaka Hočevar, dijak 3. letnika, smer gradbeni tehnik. Po volitvah smo se pogovorili o naročanju in ugodnostih mednarodnih dijaških izkaznic. Sestanek smo zaključili z nekaj obvestili o spoznavnem taboru 1. letnikov.
Dostopnost