Select Page
20. nacionalni projekt Unesco pridruženih šol Slovenije Jezero je – jezera ni 2023

Izpeljali smo jubilejni 20. nacionalni Unescov projekt Jezero je – jezera ni, 21. aprila 2023 v Kopru.
Aegida, Capris, Justinopolis, Insula Capraria, Caput Histriae, Capo D`Istria, Koper.
Različni gospodarji, različna imena za Kozji otok, ki se med 1. in 2. svetovno vojno z zasutjem morja spremeni v kopno. Na zasutem območju ostaneta samo dve »jezeri«, ki sta ostanka koprskih solin.

Po našem prihodu smo se na Carpacciovem trgu razdelili v skupine po delavnicah in se razkropili po prečudovitem historičnem mestnem jedru Kopra. Udeležencem iz OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran, Biotehniške šole Šempeter pri Gorici, Gimnazije Ledina Ljubljana, Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana ter našim dijakom smo omogočili naslednje delavnice:
– gradbeno – arhitekturna delavnica: Arhitektura kraja, mentorica Alenka Petrič,
– geodetska delavnica: Zakoličba stavbe, mentor Rok Vodopivec,
– okoljevarstvena delavnica: Jezerska voda, mentorica Karmen Leskošek,
– pečarska delavnica: Pisani mozaiki, mentorica Biljana Postolova,
– likovna delavnica: Akvareli, mentorica Karin Prodan,
– novinarska delavnica: e-Jezerski list, mentorica Snežna Kokelj,
– fotografska delavnica: Foto utrinki s projekta, mentor Miha Došler.
V projektu mentorji delamo na celostnem razvoju posameznika. Vzgajamo samostojne, učljive, srečne, srčne in zdrave posameznike. Mladim želimo približati naravo, ki je naša učilnica. Udeleženci so spoznavali naravno in kulturno dediščino ter oblikovali primeren odnos do vsega kar jih obdaja. Učili se se strpnosti, sodelovanja in trajnosti, živeti skupaj in se izražati skozi umetnost ter skrbeti za okolje in vodo. Teme projekta so bile kulturna raznolikost, kulturna dediščina, medkulturno učenje, trajnostni razvoj in življenjski slog.

Dostopnost