Select Page

Vabilo na 21. nacionalni projekt Unesco pridruženih šol Slovenije, ki ga organizira

Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana

Jezero je  –  jezera ni, ki bo v Kopru, 9. maja 2024.

Aegida, Capris, Justinopolis, Insula Capraria, Caput Histriae, Capo D`Istria, Koper.
Različni gospodarji, različna imena za Kozji otok, ki se med 1. in 2. svetovno vojno z zasutjem morja spremeni v kopno. Na zasutem območju ostaneta samo dve »jezeri«, ki sta ostanka koprskih solin.

V projektu mentorji delamo na celostnem razvoju posameznika. Želimo vzgojiti samostojne, učljive, srečne, srčne in zdrave posameznike. Mladim želimo približati naravo, ki  je naša učilnica. Udeleženci bodo spoznavali naravno in kulturno dediščino ter oblikovali primeren odnos do vsega kar jih obdaja. Učili se bodo strpnosti, sodelovanja in trajnosti.

Teme: kulturna raznolikost, kulturna dediščina, medkulturno učenje, trajnostni življenjski slog.

Cilji projekta »Jezero je – jezera ni 2024«:

– ozaveščati in se učiti o pomenu vseživljenjskega izobraževanja,

– vseživljenjsko izobraževanje prenesti v življenje  ter živeti in delovati trajnostno,

– naučiti se živeti skupaj in se izražati skozi umetnost.,

– naučiti se skrbeti za okolje in vodo.

Po našem prihodu v Koper se bomo na Carpacciovem trgu razdelili v skupine po delavnicah in se razkropili po prečudovitem historičnem mestnem jedru Kopra. Udeležencem bomo omogočili naslednje delavnice, ki se bodo izvajale na prostem in bodo izvedene glede na število prijavljenih in vremenske pogoje:

– gradbena delavnica: Fasadni plašči Kopra , Alenka Petrič,

– geodetska delavnica: Zakoličba stavbe, Rok Vodopivec,

– okoljevarstvena delavnica: Jezerska voda, Karmen Leskošek,

– pečarska: Pisani mozaiki, Eva Ličina

– likovna delavnica: Akvareli, Mary Lončar Klemenčič,

– novinarska delavnica: e-Jezerski list, Snežna Kokelj z dijaki SGGOŠ,

– fotografska delavnica: Foto utrinki s projekta, Miha Došler z dijaki SGGOŠ.

Okvirna časovnica tabora  »Jezero je – jezera ni 2024«:

– 7.00 zbor pred šolo ŠGGOŠ in odhod za tiste, ki bomo potovali z avtobusom

– 8.30 do 8.45 prihod udeležence na Carpacciov trg, uvodni pozdrav, fotografiranje in razdelitev po skupinah

– 8.45 do 13.00 delo v delavnicah in oddaja izdelkov

– 13.00 do 14.00 zaključna prireditev s predstavitvijo izdelkov

Material za posamezne delavnice:

– gradbena: na voljo bo risalni papir, trda podlaga za risanje, podlago za sedenje ter svinčnike in barvice udeleženci prinesejo sami,

– geodetska: priskrbeli bomo gradivo in geodetsko opremo, udeleženci si prinesejo pisala in kalkulatorje,

– okoljevarstvena: priskrbeli bomo gradivo, udeleženci si prinesejo nepremočljivo obutev,

– delavnica kulturne dediščine: priskrbeli bomo gradivo, pisalni in risalni pribor prinesejo udeleženci seboj,

– pečarska: material in lepilo za mozaike bomo pripeljali mi, vendar pa udeleženci lahko tudi sami prinesejo nabrane drobne kamne, koščke opeke, steklene koščke in školjke z morske obale; primerna oblačila za delo,

– likovna: na voljo bo risalni papir in trda podlaga za risanje, udeleženci naj prinesejo svoj lonček, svinčnike, čopiče in akvarelne barvice ter podlago za sedenje,

– novinarska: beležka in pisalo, prenosnik,

– fotografska: udeleženci prinesejo svoje fotoaparate.

Izdelkov, ki bodo nastali med izvedbo projekta, ne vračamo. Prav tako si pridružujemo pravico do reprodukcije, razstavljanja in objavljanja vseh izdelkov in fotografij nastalih med projekta. Vabilu je priloženo soglasje staršev za sodelovanje na delavnici.

Na srečanje lepo vabimo osnovne šole (zadnja triada) in srednje šole.

Za malico in prevoz udeleženci poskrbijo sami. Bomo pa sodelujočim omogočili avtobusni prevoz izpred naše šole. Kotizacije ni.

V primeru slabega vremena bomo tabor prestavili na kasnejši datum oz. se bo vsebina delavnic prilagodila vremenu.

Vabilu je priložena prijavnica, ki jo pošljete do 1. 4. 2024 na naslov: karin.prodan@sggos.si.

Starši naj podpišejo priloženo soglasje za sodelovanje.

Veselimo se sodelovanja z vami.

 

Dostopnost