Select Page

Erasmus+: Europe in Change: STEAMing ahead towards our future (2016-2019)

S šestimi partnerskimi šolami smo prijavili triletni projekt Erasmus+ s področja STEAM (Science, Tehnology, Engineering, Art, Matematics), ki predvideva izmenjave manjših skupin dijakov in pripravo strokovnih gradiv z omenjenih področij.

Koordinator: Andrej Berdajs

Dostopnost