Select Page

Erasmus+: On the trail of a sustainable community in food production (2018-2020)

Erasmus+: On the trail of a sustainable community in food production (2018-2020)

Na poti k trajnostni skupnosti v proizvodnji hrane

Država Sedež  partnerske srednje šole (mesto) Trajanje Število sodelujočih dijakov SGGOŠ Ljubljana
Danska Viborg 13.-19. 1. 2019 5
Italija Palermo 12.- 18. 5. 2019 5
Slovenija Ljubljana 24.-30. 11. 2019 smo gostitelji
Španija Ceuti 23.-29. 2. 2020 5
Španija Amposta 3.-9. 5. 2020 5

Obravnavane teme: prehranska samooskrba, biodiverziteta, oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadno vodo, ravnanje z odpadki …

Koordinatorica: Maja Besednjak

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Erasmus+: Here Map Makers (2017-2019)

Erasmus+: Here Map Makers (2017-2019)

V oktobru 2017 smo pričeli aktivnosti v novem projektu Erasmus+ z naslovom Here Map Makers. Sodelujemo s šestimi šolami iz Hrvaške, Italije, Poljske in Španije ter s podjetjem Here.
Podjetje Here se ukvarja s pridobivanjem podatkov za objekte na terenu za uporabo v sistemih elektronske navigacije in za izdelavo kart. So globalno podjetje, prisotno v več kot 70 državah. Sodelujejo s podjetji, kot so Audi, BMW in Daimler.
Prva projektna aktivnost je potekala v Zagrebu, kjer smo se sestali projetni timi, hkrati pa je podjetje Here izvedlo tečaj o izdelavi digitalnih kart in uporabi Here map Creatorja.
V naslednjih mesecih bodo učitelji udeleženci tečaja na svojih šolah izvedli usposabljanja za dijake, na katerih se bodo dijaki naučili izdelave digitalnih kart. Cilj je priprava kart z različnimi podatki, npr. o znamenitostih okoli šole in v lokalnem okolju, o naravnih vrednotah ipd.
Junija 2018 bo sledil poletni tabor na Hrvaškem, ki se ga bo udeležila skupina dijakov vsake partnerske šole; nadgradili bodo pridobljeno znanje, se srečali s sovrstniki in razvijali digitalne kompetence.

Projekt se bo zaključil maja 2019.

Koordinatorica: Maja Besednjak.

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Erasmus+: Europe in Change: STEAMing ahead towards our future (2016-2019)

Erasmus+: Europe in Change: STEAMing ahead towards our future (2016-2019)

S šestimi partnerskimi šolami smo prijavili triletni projekt Erasmus+ s področja STEAM (Science, Tehnology, Engineering, Art, Matematics), ki predvideva izmenjave manjših skupin dijakov in pripravo strokovnih gradiv z omenjenih področij.

Koordinator: Andrej Berdajs

Erasmus +/Strateška partnerstva/Strategic Partnership: Projekt EARN/Project EARN (2015-2018)

Erasmus +/Strateška partnerstva/Strategic Partnership: Projekt EARN/Project EARN (2015-2018)

O projektu About the project
Predstavitev projekta Učenje za razvoj kompetenc v kamnoseštvu EARN

PRESENTATION OF PROJECT ERASMUS+ EARN, FIELD OF EDUCATION AND CULTURE

“Learning to develop skills in practical education of stonecutters” is a three-year international project in which partners from Italy, Croatia and Slovenia, the countries with exceptional stone heritage, participate in.

The project partners have recognized the importance of maintaining the knowledge and tradition of natural stone cutting, which is a precondition for preserving stone cultural heritage. Last year, this was one of the three projects chosen on national level in the field of education and culture.

The project Learning to the develop skills in stonecutting / acronym EARN

Flyer – EARN

 Aktivnosti – vabila Activities – invitations

5. oktober 2015: 1. Kick off meeting na OOZ Sežana

29. februar 2016: Srečanje delodajalcev v okviru projekta EARN 

7. do 11. marec 2016: 1. študijski obisk (5-dnevno usposabljanje) 

9. marec 2016: 1. srečanje strokovnega teama 

20. maj 2016: Drugo srečanje projektnih partnerjev na CEDRI v Splitu 

28. september 2016: Drugo srečanje v okviru projekta EARN v Veroni

5 th of October 2015: 1. Kick off meeting 

7 th of March – 11 th of March 2016: First professional training (study visit)

9 th of March 2016: First meeting of the expert team in SLO

20 th of May 2016: Second international project meeting in Split

28 th of September 2016: Second multiplier event in the framework of  project »Learning to develop skills in stonecutting« (with acronym EARN) in Verona

 

Izvedene aktivnosti The implemented activities

1. Kick off meeting na OOZ Sežana

Srečanje delodajalcev na OOZ Sežana 

Prvi študijski obisk na SGGOŠ, Ljubljana (7.-11.32016)

Prvo srečanje strokovnega tima (multiplikacijski dogodek)

Drugo srečanje projektnih partnerjev pri projektnem partnerju CEDRA v Splitu 

1. Kick off meeting on OOZ Sežana

The 1. Study visit within the project Learning for competence development in stonecutting EARN 

First meeting of the expert team within project Learning for competence development in stone cutting EARN

The second meeting of project partners in Split

Priročnik novega modela PUD in dobrih praks

Aktivnosti za pripravo priročnika novega modela PUD in drobrih praks 

Nov model praktičnega izobraževanja PUD za poklic kamnoseka

Aktivnosti za oblikovanje novega modela PUD za poklic kamnoseka 

Rezultati

V projektu smo razvili:
– nov model praktičnega usposabljanja za kamnoseke in
– priročnik za delodajalce, ki podpira uvajanje novega modela.

Partnerji v projektu delujejo v zelo različnih poslovnih okoljih, zato je bilo potrebno pri uvajanju modela in vsebini priročnika poiskati skupne rešitve. Model je zasnovan tako, da povečuje intenzivnost komunikacije med delodajalci in šolo in s tem omogoča, da imajo delodajalci večji vpliv na vsebine praktičnega pouka in usposabljanja z delom. Priročnik pa prinaša učinkovita orodja, za uvajanje, spremljanje in evalvacijo učinkov praktičnega izobraževanja za kamnoseke. Skupni cilj je, da v času šolanja dijak pridobi poklicno samozavest, je v delovnem procesu samostojen in odziven, se zaveda vrednosti lastnega dela ter postane odgovoren, v lastni razvoj orientiran delavec.

Po zaključku se bo intenzivno širjenje rezultatov projekta šele zares začelo, saj so izidi primerni tudi za izvajanje v vajeniški obliki izobraževanja. Dodana vrednost projekta je tudi možnost uporabe modela in strukture priročnika za druge izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Promocija projekta – članki in dogodki

5. april 2016; Primorske novice, “Sežana vse pomembnejša pri izobraževanju kamnosekov”

10. – 16.april 2016: EUropean friendship week, Sežana – Estonia, Latvia, Belgium, Italy, France, Slovenia (Sežana) 

Kamnoseška podjetja aktivno vključena v projekt Učenje za razvoj kompetenc v kamnoseštvu EARN (Erazmus+)

Aktivnosti v okviru mednarodnega projekta EARN (Erazmus+/Strateška partnerstva)

24. julij 2016; Primorski Dnevnik: Mednarodno partnerstvo za spodbujanje kamnoseštva 

Partnerji/Partners

Slovenija/Slovenia:

Območna obrtno – podjetniška zbornica Sežana (OOZ Sežana) – vodilni partner/Regional Chamber of Craft and Small bussines of Sežana  – Lead Partner

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana (SGGOŠ)/The Secondary School of Civil Engineering, Land Surveing  and Environmental Studies Ljubljana

Šolski center Srečka Kosovela, Višja strokovna šola Sežana (VŠŠ)/ School center Srečko Kosovel, Higher Vocational School of material design and photography in Sežana

Hrvaška/Croatia:

Klesarska škola Pučišća (Brač)/Stone Mason school from Pučišće on Brač

Center za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA (Split)/ Cluster for eco- social innovation and development Cedra, Split

Italija/Italy:

Associazione C.F.P. Cnos-Fap (Istituto Salesiano San Zeno), Verona/Center for professional training – Instituto Salesiano »San Zeno«, Scuola Marmo from Verona

Slovensko deželno gospodarsko združenje/Unione regionale economica Slovena (SDGZ/URES), Trst /

Koordinatorica za SGGOŠ: Maja Štembal Capuder

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Program Evropskih skupnosti Erasmus+ (2014-2015)

Program Evropskih skupnosti Erasmus+ (2014-2015)

V okviru programa Evropskih skupnosti Erasmus+ smo v šolskem letu 2014/15 dobili odobreno sofinanciranje Projekta učne mobilnosti na področju PIU. Nekateri naši dijaki soimeli možnost opraviti tritedensko praktično usposabljanje v Nemčiji. Delali so v pisarni in na terenu.

Koordinatorica: Karin Kozamernik

Dostopnost