Select Page

Učenje za razvoj kompetenc v kamnoseštvu – sestanek delodajalcev, staršev in dijakov kamnosekov – 29. 3. 2017

V okviru projekta ERASMUS+: Učenje za razvoj kompetenc pri praktičnem izobraževanju kamnosekov (EARN) je bil v sredo, 29. 3. 2017, na SGGOŠ sestanek delodajalcev, staršev in dijakov kamnosekov.

Za srečanje smo izbrali čas tik pred odhodom dijakov na praktično usposabljanje v obratovalnice.

Na sestanku smo udeležencem predstavili vsebine projekta, zlasti nov model praktičnega usposabljanja pri delodajalcu.

Že med predstavitvijo so se delodajalci aktivno vključili v razpravo, saj so med njimi velike razlike v organizaciji dela. Industrija se srečuje z drugačnimi izzivi kot delodajalci v obrtniških delavnicah. Skupna pa je ugotovitev, da prav vsak kamnosek potrebuje osnove poznavanja lastnosti kamna, načrtovanja za kamen in znanje ročne obdelave naravnega kamna.

Nov model PUD smo začeli uvajati že v preteklem šolskem letu, letos pa nadaljujemo z implementacijo modela v 1. in 2. letniku kamnoseškega programa.

Sodelovanje pri izdelavi skulpture ob 70-letnici GeoZS

Kamnoseki, upravljalci težke gradbene mehanizacije (3. letniki) in geodetski tehniki (3. in 4. letniki) so ob 70-letnici delovanja Geološkega zavoda Slovenije sodelovali (skupaj s slovensko kamnarsko industrijo, Fakulteto za arhitekturo, Višjo strokovno šolo Sežana, Srednjo poklicno in strokovno šolo Bežigrad in Vzgojno-izobraževalnim zavodom Frana Milčinskega Smlednik) pri izdelavi skulpture iz slovenskih kamnov, ki stoji pred poslovno zgradbo GeoZS.

Kamnito skulpturo sestavlja sedem značilnih slovenskih naravnih kamnov iz sedmih delujočih kamnolomov. Kamni simbolizirajo dolgoletno tesno povezanost geološke stroke z gospodarstvom, vsak od njih pa predstavlja eno desetletje obstoja Geološkega zavoda Slovenije. V razstavljenih primerkih naravnega kamna je zapisan velik del geološke zgodovine Slovenije od triasa do miocena.

Slovesno odprtje je potekalo v sredo, 20. aprila 2016.

 

Dostopnost