Select Page

Dijaki 3. letnika programa okoljevarstveni tehnik so se 20. 3. 2023 v sklopu projekta Unesco udeležili predavanja o vodi. Predavanje je izvedla dr. Vesna Zupanc, raziskovalka na Biotehniški fakulteti. Dijaki O3C se z okoljsko problematiko vode srečajo že v 1. letniku, v tretjem pa se poglabljajo v okviru predmeta Gospodarjenje z odpadnimi vodami. Predavateljica je izpostavila problematiko namakalnih sistemov in prekomernega koriščenja vode oz. nepremišljene porabe vode v kmetijstvu. Na fakulteti so izvedli raziskavo in razvili Sistem za podporo odločanju o namakanju (SPON), s katerim svetujejo in pomagajo pridelovalcem pri vzpostavitvi kvalitetnega namakalnega sistema na svojih obdelovalnih površinah. Pri iskanju optimalnega namakalnega sistema raziskovalci analizirajo prst in se posvetijo meritvam vsebnosti vode v zemlji, saj je ta informacija ključna pri določanju časovnega okvirja namakanja površin z vodo. Tudi naši dijaki iz O3C so preizkusili merjenje z napravo in spoznali prednosti prenosa znanosti v prakso.

Dostopnost