Select Page

Zamaški za društvo Vesele nogice

Do konca šolskega leta 2018/19 smo spet nabrali lepo število kartonastih škatel,  v katere smo spravljali plastične zamaške. Člana društva Vesele nogice sta jih prišla iskat k nam na šolo.

V vsakem nadstropju  šole in v nekaterih učilnicah so  papirnate škatle na hodnikih namenjene zbiranju zamaškov.  Imajo napis »zbiramo plastične zamaške v humanitarne namene«. Res jih zbiramo zato, da bi pomagali članom društva Vesele nogice, da bi vsaj delček lahko prispevali k njihovim stroškom za medicinske terapije.

Dijake skušamo ozaveščati, da so pozorni in ko popijejo pijačo iz plastenke,  odvržejo zamašek posebej. Za posameznika to ne predstavlja posebne težave, skupaj pa v letu lahko naberemo veliko, hkrati pomagamo ohranjati okolje, saj gredo zamaški v ponovno uporabo.

Zahvaljujem se vsem, ki sodelujete v tej akciji  na šoli, in tistim, ki prinesete zamaške tudi od doma.

Plastični zamaški za Vesele nogice

Na šoli že več let zbiramo plastične zamaške, ki jih oddamo društvu Vesele nogice. To je društvo, ki skrbi za pomoč osebam z različnimi motnjami v razvoju. Z zbiranjem starega papirja in zamaškov zbirajo sredstva za lajšanje bolečin in terapije, ki omogočajo ohranjanje gibljivosti prizadetim otrokom.

Veseli smo, da lahko s skromnim prispevkom pomagamo, spodbujamo dobrodelnost in hkrati širimo zavest o pomembnosti primernega odnosa do okolja. Vsaj delček plastike, ki že ogroža zemljo in življenje na njej, tako lahko ponovno uporabijo.

Dijaki SGGOŠ, vabim vas, da zamašek s plastenke odvržete v za to pripravljene škatle na hodnikih šole.

Hvala.

Marjana Pezdirc Kolnik, koordinatorica za Unesco ASPnet

Dostopnost