Select Page

Zamaški za društvo Vesele nogice

Do konca šolskega leta 2018/19 smo spet nabrali lepo število kartonastih škatel,  v katere smo spravljali plastične zamaške. Člana društva Vesele nogice sta jih prišla iskat k nam na šolo.

V vsakem nadstropju  šole in v nekaterih učilnicah so  papirnate škatle na hodnikih namenjene zbiranju zamaškov.  Imajo napis »zbiramo plastične zamaške v humanitarne namene«. Res jih zbiramo zato, da bi pomagali članom društva Vesele nogice, da bi vsaj delček lahko prispevali k njihovim stroškom za medicinske terapije.

Dijake skušamo ozaveščati, da so pozorni in ko popijejo pijačo iz plastenke,  odvržejo zamašek posebej. Za posameznika to ne predstavlja posebne težave, skupaj pa v letu lahko naberemo veliko, hkrati pomagamo ohranjati okolje, saj gredo zamaški v ponovno uporabo.

Zahvaljujem se vsem, ki sodelujete v tej akciji  na šoli, in tistim, ki prinesete zamaške tudi od doma.

Dostopnost