Prireditev Odličen dan

Na prireditvi Odličen dan, 24. 6. 2022, ki je potekala v športni dvorani SGGOŠ, je ravnatelj Gvido Jager dijakinjam in dijakom, ki so dosegli srebrna in zlata priznanja na različnih tekmovanjih, podelil usb ključek in čokolado. Čokolado so prejeli tudi vsi dijaki z odličnim učnim uspehom. Razred T2A, ki je zbral največ odsluženih telefonov, je prejel igro Azol iz rok Nejca Kastelica, mentorja dijaške skupnosti. Ogledali smo si videoposnetek o arhitektu Jožetu Plečniku ob njegovi 150 – letnici rojstva. Sledila je razglasitev MISS & MISTER SGGOŠ. Zmagovalcema, Anastasiji iz 1. letnika, smeri geodetski tehnik in Jerneju iz 3. letnika, smeri gradbeni tehnik, je lenti podelila Klavdija Kastelic, nekdanja dijakinja in Miss osebnosti 2021. Na koncu smo uživali ob ogledu odbojkarske tekme med ekipo dijakov in ekipo učiteljev SGGOŠ.

Glasbeni tabor

Naši fantje iz narodno zabavnega ansambla SGGOŠ so se pod mentorstvom prof. Karin Mezgec in prof. Martine Bizjak v ponedeljek, 20. 12. 2021, s šolskim kombijem odpeljali v Osilnico za tri dni. Imeli so intenzivne priprave na nastope, ki jih imajo na šolskih prireditvah in informativnem dnevu. Ob večerih so igrali družabne igre in se sproščali na bazenu. Poleg glasbenih priprav so bili tudi športno aktivni, saj so se sprehajali po Osilnici in šli do izvira Nežice ter na grad Kostel.

Podelitev spričeval zaključnim letnikom

V petek, 21. 5. 2021, so zaključili s poukom dijaki zaključnih letnikov. Podelitev spričeval in priznanj je potekala v ponedeljek, 24. 5. 2021, po “mehurčkih” – vsak oddelek je imel podelitev v svoji matični učilnici. Sledile so tridnevne priprave na zaključni izpit in poklicno maturo, ki se začne jutri, v soboto, s predmetom ANGLEŠČINA. Vsem dijakinjam in dijakom želimo uspešno opravljanje poklicne mature in zaključnega izpita.

Dan poezije na SGGOŠ, 19. 3. 2021

„Veseli srce se mi in smeje“

Jurčičeve in slovenske ljudske pesmi po njegovem izboru

Poetično  vzdušje je danes preplavilo  nastopajoče in poslušalce, ki smo se zbrali v mali dvorani, da bi ob branju in poslušanju lepe besede proslavili svetovni dan poezije. Recital, ki je bil letos posvečen našemu realističnemu pripovedniku in publicistu Josipu Jurčiču, nam je odprl tudi manj znana področja njegovega delovanja. Začutili smo, kakšno moč in aktualnost premore naša ljudska pesem in da ima poleg zgodovinske razsežnosti še tisto drugo, nadčasovno. Jurčičeva avtorska pesniška dela pa so nas opomnila, kako pomembno je ostati zvest materni besedi.

Recital smo pripravili: Janja Pivk, Jan Šeme (O4C), Jurij Kacjan, Laura Kozinc Huskić (T4A) ter mentorici Alma Repar in Alenka Tomšič Grgurič.

 

Razstava »IZ BARAK V MODERNA POSLOPJA«, 1957–1959

Razstava gradnje vajenskega naselja za gradbeno stroko na Savskem polju za Bežigradom

»IZ BARAK V MODERNA POSLOPJA«, 1957–1959

Vodeni ogledi

V  novozgrajenih delavnicah ob šoli na Dunajski 102 smo postavili stalno razstavo o gradnji vajenskega naselja med letoma 1957 in 1959. Na razstavi so predstavljene stare fotografije, ki prikazujejo potek gradnje, kopije tehničnih poročil in načrtov, tudi vabilo na sejo  gradbenega odbora iz leta 1957 in še kaj.

V času plitkih znanj in zanemarjanja vrednot želimo dijake ozavestiti, da je stavbna dediščina nepogrešljiv del kulturne dediščine in da bodo prav oni s svojimi znanji in veščinami pomembno vplivali na razvoj gradbeništva tudi v bodoče.

Za doseganje tega cilja smo v času razrednih ur organizirali  vodene oglede po razstavi in novih delavnicah.