SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA 

GRADIMO LJUDI

Radio Gorenc: Povabili smo na kavo - 1. del

Radio Gorenc: Povabili smo na kavo - 2. del

NOVO - Tehniška gimnazija arhitekturne in gradbeniške usmeritve na SGGOŠ

V šolskem letu 2022/23 se na SGGOŠ Ljubljana odpira oddelek tehniške gimnazije, ki bo arhitekturno in gradbeniško usmerjena.

dijakinj in dijakov

učiteljev

izobraževalnih programov