Select Page

SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA 

GRADIMO LJUDI

Dan Zemlje

Dan Zemlje

Na SGGOŠ.StG smo na Dan Zemlje, ki je namenjen boju proti plastiki in ohranjanju neokrnjene narave zbirali fotografije neokrnjene narave.

dijakinj in dijakov

učiteljev

izobraževalnih programov

Dostopnost