SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA 

GRADIMO LJUDI

Vesele nogice

Vesele nogice

Zbirali smo plastične zamaške in jih predali Društvu za pomoč osebam z motnjami v razvoju »Veselim nogicam«.

dijakinj in dijakov

učiteljev

izobraževalnih programov